Home > เมืองยุทธศาสตร์ของพระพุทธเจ้า.....ราชคฤห์ (บทที่สอง)

เมืองยุทธศาสตร์ของพระพุทธเจ้า.....ราชคฤห์ (บทที่สอง)

Saturday, Jul 5, 2014

นมัสเต नमस्ते ครับท่านผู้อ่าน ขอทักทายแบบฮินดูกันหน่อยไหนๆก็มาเมืองแขกกันแล้ว คำทักทายนี้ใช้ได้ในทุกโอกาสและใช้เป็นการบอกลาก็ได้ด้วย มีความหมายว่า "ขอนมัสการพระเจ้าในตัวคุณ" ฉบับที่แล้วพูดถึงการนั่งทำวัตรเย็นใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ พุทธคยา ค้างเอาไว้ เนื่องจากคืนวันอังคารนั้นกว่าจะกลับถึงโรงแรมรับประทานอาหารเย็นเสร็จเกือบสามทุ่มแล้ว ท่านพระมหานิพนธ์จึงให้พวกเราพักผ่อนกันก่อนและก็เพิ่งเป็นวันแรกในอินเดียกลัวจะหักโหมเกินไป ท่านจึงขอเลื่อนให้เป็นคืนวันนี้ สำหรับวันนี้เราจะพาท่านไปเยือนเมืองราชคฤห์ซึ่งเป็นเมืองตั้งหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า เริ่มตั้งแต่สมัยที่พระพุทธองค์เริ่มประกาศพระศาสนาจนถึงวาระสุดท้ายตลอดพระชนมายุ ๔๕ พรรษา พระพุทธองค์ทรงมองเห็นเหตุหลายประการที่จะต้องลงหลักปักธงธรรมที่กรุงราชคฤห์เพื่อเผยแพร่และเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา

comments powered by Disqus