Home > ดีเจนาเดีย

ดีเจนาเดีย

ดีเจนาเดีย...........พรรณราย อุราใส

 

คำทักทาย ส่งตามสาย หายคิดถึง

ความคำนึง ซ่อนมาตาม ตัวอักษร

คำคำหนึ่ง ที่เขียนซึ้ง เป็นบทกลอน

คำคำเดียว  ที่ลอยล่อง มาตามลม.............รักนะคะแฟนแฟน

 

ดีเจนาเดีย