Home > Entertainment > เบื้องหลังความสำเร็จงานมาดิกราส์

เบื้องหลังความสำเร็จงานมาดิกราส์

Saturday, Apr 9, 2011

ผมคลุกคลีกับคนไทยมามาก ศึกษาและค้นคว้าจนรู้จักวัฒนธรรมประเพณีดีครับโปรเจคนี้ผมเป็นคนคิดเอง เราเอามาจาก fairy tales หลายๆเรื่องของไทยเรา บนรถจะบอกเรื่องราว ผมจะไม่พยายาม westernize เลย เสนอแบบตรงไปตรงมา

comments powered by Disqus