Home > การจัดฟันโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือจัดฟัน

การจัดฟันโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือจัดฟัน

Monday, Jul 7, 2014

ผู้เขียนได้รับทุนโคลัมโบของประเทศนิวซีแลนด์และจบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย โอต้าโก้ ปี2518 รับราชการเป็นอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2520-2523 เป็นทันตแพทย์คนแรกของWestmead Hospital,ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เปิดคลินิคส่วนตัวที่ Merrylands, ซิดนีย์ ตั้งแต่ปี 2526

 

คนไข้ที่ไปหาหมอฟันเพราะต้องการให้หมอช่วยจัดฟันส่วนใหญ่แล้วมี 2 กรณีคือ ฟันแน่นเกินไปทำให้เบียดกันซ้อนกันหรือที่เรียกว่า "ฟันเก" และอีกกรณีหนึ่งก็เพราะ ฟันห่างดูไม่สวย  ทั้ง 2 กรณีนี้ผู้เขียนขอเสนอวิธีการจัดฟันกับฟันเกที่คนไข้อาจจะได้ประโยชน์เป็นทางเลือกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือจัดฟันที่หมอจัดฟันใช้ทั่วๆไป ปกติเมื่อมีฟันเกเพราะแน่นไป ก็จะให้ถอนฟัน 2 หรือ 4 ซี่ เพื่อจะให้มีที่ว่างแล้วใส่เครื่องมือเพื่อจัดฟันให้สวย ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 18 เดือน หลังจากจัดเสร็จแล้วก็ต้องใช้ Retainersแบบถอดได้ เพื่อที่จะให้ฟันอยู่กับที่ อีกอย่างน้อย 1 ปี  มีหลายกรณีเมื่อเอา Retainers ออก ฟันก็เคลื่อนเกอีกเพราะไม่ได้อยู่ใน Balance Positionของฟันซี่นั้นๆ จนปัจจุบันมีการใช้ Retainers แบบถอดไม่ได้ ข้อเสียของแบบถอดไม่ได้คือ คนไม่สามารถที่จะทำความสะอาดได้ดี จะมีหินปูนเข้าไปเกาะง่าย หินปูนเป็นสาเหตุของโรคเหงือก และทำให้เกิดกลิ่นปาก 

คนไข้ที่ผู้เขียนทำให้แล้วได้ผลตามรูปที่เสนอมา  ผู้เขียนใช้เครื่องกรอฟัน แต่งฟันให้มี ขนาดแคบลง ทั่วๆไป ฟันก็จะเคลื่อนเข้าที่เองโดยไม่ต้องไปทำอะไร  แต่ต้องใช้เวลาหน่อย สามารถทำได้ทั้งฟันเด็ก และฟันผู้ใหญ่ ฟันเด็กจะเคลื่อนได้เร็วกว่าฟันผู้ใหญ่  ถ้าจะให้ฟันเคลื่อนเข้าที่เร็วขึ้น ก็ใช้ยางวงที่หมอจัดฟันใช้ เข้ามาช่วย ใช้เวลาเร็ว ค่าใช้จ่ายน้อย ที่สำคัญคือคนไข้ไม่เจ็บหรือเจ็บน้อยมากทั้งการกรอและการจัดฟัน คนไข้ในรูป (อายุ 19 ปี) ใช้เวลาเพียง 2 เดือน ก็ทำให้ฟันสวยได้ ไม่ต้องถอนฟัน ไม่ต้องไปหาหมอจัดฟัน ไม่ต้องใส่เครื่องมือเลื่อนฟันที่ทำให้เจ็บ พ่อแม่ไม่ต้องเสียเงินมาก 

วิธีนี้ผู้เขียนเข้าใจว่ายังไม่เป็นที่แพร่หลาย เพราะผู้เขียนเองก็ใช้เวลาเกิน 20 ปีในการทำวิจัยวิธีนี้จนแน่ใจว่าไม่น่ามีผลเสียกับคนไข้  จึงได้เขียนบทความนี้ให้เป็นวิทยาทาน และเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของคนไข้ และ ทันตแพทย์ วิธีนี้ก็ไม่สามารถจะใช้ได้กับทุกกรณีไป กรณียากๆที่ผู้เขียนเองก็ยังต้องส่งให้หมอจัดฟันทำให้ 

ทันตแพทย์บางท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้เพราะยังไม่มีการสอนหรือการรับรองในโรงเรียนทันตแทย์ทั้งหลาย(เท่าที่ทราบ) และต้องกรอส่วนที่เป็นเคลือบฟัน หรือ enamel  ออกนิดหน่อย ซึ่งอาจจะทำให้ฟันผุได้ง่ายขึ้น  การแก้ไขคือต้องกำชับให้คนไข้ทำความสะอาดให้ดี และอาจใช้สารฟลูออไรด์เพิ่มความแข็งแกร่งของ enamel ที่เหลือ หัวกรอที่ใช้ เป็นหัวกรอยาว ขนาดแคบ  กรอโดยไม่ต้องฉีดยาชา หมอจะหยุดกรอเมื่อคนไข้ยกมือขึ้นมีอาการเริ่มเสียวฟัน หรือ ต้องการให้หมอหยุดกรอฟัน ที่สำคัญคือไม่ต้องถอนฟันเพื่อจัดให้ฟันสวย ผู้เขียนขอแน้นว่าบทความนี้เป็นทางเลือกของคนไข้กับทันตแพทย์ที่จะตกลงกัน ผู้ที่สนใจจะสามารถเข้าไปดูได้ที่ http://teradio.staging.worldwebms.com/wow-activity/wow-health/

comments powered by Disqus