Home > News > งาน “ครัวไทยสู่โลก” ที่ Guilford Young College รัฐแทสเมเนีย

งาน “ครัวไทยสู่โลก” ที่ Guilford Young College รัฐแทสเมเนีย

Sunday, Aug 25, 2013

งาน “ครัวไทยสู่โลก” ระหว่างวันที่ 12 – 16 สิงหาคม 2556 ที่ Guilford Young College รัฐแทสเมเนีย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Guilford Young College นายอภิรัตน์ อจลบุญ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครโฮบาร์ต และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการอาหาร 3 ท่านจากประเทศไทย

@@@@  ระหว่างวันที่ 12 – 16 สิงหาคม 2556 มีการจัดงาน “ครัวไทยสู่โลก” ที่ Guilford Young College รัฐแทสเมเนีย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Guilford Young College นายอภิรัตน์ อจลบุญ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครโฮบาร์ต และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการอาหาร 3 ท่านจากประเทศไทยประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาลี หมวกกุล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ชัชชญา รักตะกนิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนการอาหารนานาชาติ สวนดุสิต และอาจารย์ กนกวรรณ ปลาศิลา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มาสาธิตและสอนวิธีการประกอบอาหารไทยให้แก่นักเรียนจำนวน 250 คน จากโรงเรียนแคธอลิค 13 แห่งทางส่วนใต้ของรัฐทัสเมเนียได้แก่ กระทงทอง ทอดมันปลากราย ทูน่าฟู-ยำมะม่วง ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย หมี่กะทิแบบปักษ์ใต้ ต้มข่าไก่ ยำวุ้นเส้น แกงเขียวหวาน ข้าวเหนียวมะม่วง บัวลอยเผือก ตะโก้แห้ว โดยพยายามใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในออสเตรเลียมาประยุกต์ใช้เพราะในรัฐรัฐแทสเมเนียนั้น วัตถุดิบส่วนใหญ่ต้องส่งมาจากเมลเบิร์นและควีนส์แลนด์ จึงต้องเปลี่ยนใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายๆ โครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สามารถสร้าง Friend of Thailand จำนวน 250 คนภายในเวลา 5 วัน ผู้เข้าร่วมงานแสดงความชื่นชมประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย นอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้อสินค้า เครื่องปรุง วัตถุดิบที่มีคุณภาพของไทยใช้ในการประกอบอาหารไทยรับประทานในครัวเรือน และในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงรับรอง โดยมีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรัฐแทสเมเนียและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยจากกรุงแคนเบอร์ราและนครซิดนีย์เป็นแขกรับเชิญพิเศษ โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการเป็นผู้ประกอบอาหารเลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน..............นายอภิรัตน์ อจลบุญ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครโฮบาร์ต ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากปิดงานว่า “การสาธิตและการสอนในรัฐทัสเมเนียในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรก เป็นโครงการทดลองเพราะหากจะทำ Thai Food Festival ก็จะเป็นการออกร้านขายอาหาร ขายสินค้าไทย เสร็จงานแล้วก็จบกันไปเหมือนทุกครั้ง แม้จะเป็นการเผยแพร่อาหารไทย สินค้าไทยก็จริง แต่ไม่ได้เข้าไปลึก เข้าไปในครัวเรือน นำเด็กนักเรียนมาฝึกให้รู้จักวิธีการปรุงอาหารไทยที่ถูกวิธี 250 คน จะขยายกันไปอีกหลายครัวเรือนในอนาคต เครื่องปรุง วัตถุดิบ สินค้าไทยในการประกอบอาหารก็จะได้รับความสนใจไปด้วย การจัดงานในครั้งนี้ไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปได้เข้าชมเพราะเป็นการทดลอง เมื่อประสบผลสำเร็จดีอย่างนี้ ปีหน้าก็จะเปิดให้คนทั่วไปได้เข้าชมแน่นอน งานครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และขอขอบคุณทีมประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) และ บริษัท แทงโกล่า จำกัด ที่สนับสนุนเครื่องปรุง วัตถุดิบทุกชนิดที่ใช้ในการประกอบอาหารในโครงการนี้”

comments powered by Disqus