Home > News > NSW > งานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ณ วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์

งานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ณ วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์

Wednesday, Sep 24, 2014

งานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ณ วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์ จัดขึ้นโดยสมาคมชาวปักษ์ใต้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ก.ย.2557 โดยสมาคมฯ จัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบมาแล้วกว่า 15 ปี เพื่อทำบุญให้แก่บรรพบุรุษ รวมถึงส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ในออสเตรเลีย

@@@@ กงสุลใหญ่ธีรเทพ พรหมวงศานนท์และภริยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ เข้าร่วมงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ณ วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมชาวปักษ์ใต้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ก.ย.2557 โดยสมาคมฯ จัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบมาแล้วกว่า 15 ปี เพื่อทำบุญให้แก่บรรพบุรุษ รวมถึงส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ในออสเตรเลีย ในงานมีการร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 20 รูปจากทุกวัดทั่วออสเตรเลียเดินบิณฑบาตรอบพระเจดีย์ เจริญพระพุทธมนต์ สวดพิธีเปตพลีให้บรรพชน บริการอาหารในซุ้มฟรีโดยผู้มีจิตศรัทธา มีการแสดงหลากหลายให้ชม อาทิ การแสดงโนราห์ จากตัวแทนวัฒนธรรมสุราษฏร์ธานี การร้องและรำกลอนสดแบบปักษ์ใต้ หนังตะลุง คณะ ศ.ศิษย์คล้าวน้อย โชว์พิเศษล้ำยุคแนวใหม่ โดย ตั้ม อินเตอร์ สัญญา ฟ้าอุทัย มีขบวนแห่หมรับและการสาธิตการแห่พระ(ลากพระ) รอบพระเจดีย์ พร้อมกันนี้เอกอัครราชทูตมาริษ เสงี่ยมพงศ์ ได้เข้าร่วมงานโดยได้พบปะพูดคุยกับพุทธศาสนิกชนชาวไทยและประชาสัมพันธ์งานเทศน์มหาชาติสามัคคีเฉลิมพระเกียรติฯ ที่วัดญาณประทีป นครโอ็คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557   ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องจากที่ได้เคยจัดมาแล้วที่วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา (วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2556)  ซึ่งครั้งนั้นวัดต่าง ๆ  ภายในรัฐและเมืองสำคัญในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ร  สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์  และพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างประเทศของสองประเทศ ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดขึ้นและประสบผลสำเร็จมาแล้ว

เงินบริจาคร่วมทำบุญของพุทธศาสนิกชนที่ได้รับจากการจัดงานเทศน์มหาชาติฯที่วัดญาณประทีป นครโอ็คแลนด์ จะนำไปสมทบเป็นกองทุนสำหรับโครงการจัดสร้างอุโบสถหลังใหม่ภายในวัดญาณประทีป พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างประเทศผู้สนใจจะร่วมทำบุญสามารถติดต่อได้โดยตรงกับวัดที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละกัณฑ์ตามรัฐต่าง ๆ ทั่วประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ วัดญาณประทีปยินดีต้อนรับผู้สนใจเดินทางไปร่วมพิธีงานเทศน์มหาชาติฯ ได้โดยตรง  หรือหากประสงค์จะขอทราบรายละเอียดข้อมูลการเดินทางไปร่วมงานพิธีสำคัญครั้งนี้  โดยเฉพาะกำหนดการและค่าใช้จ่ายเดินทางต่าง ๆ อาทิ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าที่พัก ฯลฯ  ก็สามารถติดต่อได้ที่ “มาลัยทราเวล” (ซิดนีย์)  โทร. 02-9211 9162 และ 04 -2124 4200 หรือ คุณหมู 04-2201 9348 อนึ่ง วัดพุทธรังษี ลูเมียร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพหลักของกัณฑ์เทศน์ที่ 5 คือกัณฑ์ “ชูชก”  แสดงธรรมเทศนาโดยพระมหาเรวัตร อาวุธปญฺโญ วัดทองนพคุณ เขตคลองสานกรุงเทพฯ

comments powered by Disqus