Home > News > NSW > งานพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดป่าพุทธรังษี (ลูเมียห์) รัฐนิวเซาท์เวลส์

งานพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดป่าพุทธรังษี (ลูเมียห์) รัฐนิวเซาท์เวลส์

Tuesday, Oct 14, 2014

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 12.30 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยนายธีรเทพ พรหมวงศานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล รองกงสุลใหญ่ณ นครซิดนีย์ ได้เดินทางไปร่วมงานพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดป่าพุทธรังษี (ลูเมียห์) รัฐนิวเซาท์เวลส์

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 12.30 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยนายธีรเทพ พรหมวงศานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล รองกงสุลใหญ่ณ นครซิดนีย์ ได้เดินทางไปร่วมงานพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดป่าพุทธรังษี (ลูเมียห์) รัฐนิวเซาท์เวลส์ โดยเอกอัครราชทูตมาริษฯ เป็นประธานพิธี นายวัฒนา วรรณเสวก เป็นเจ้าภาพและพระเทพสีลาภรณ์ (เจ้าคุณสมัย) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ภายหลังพิธีทอดถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะพูดคุยกับชุมชนไทยและชาวต่างชาติที่เข้าร่วมงานพิธีสำคัญครั้งนี้ รวมประมาณ 300 คน โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้รับทราบเรื่องการจัดงานพิธีทอดผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม ศกนี้ และการจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ที่วัดญาณประทีป นครโอ็คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่าง 29 – 30 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ สมาคมคนไทย และสื่อมวลชนไทยตามรัฐต่าง ๆ ทั่วออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยวัดไทยในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รับเป็นเจ้าภาพหลักกัณฑ์เทศน์มหาชาติฯ วัดละ 1 กัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 14 กัณฑ์ ทั้งนี้ วัดป่าพุทธรังสี (ลูเมียห์) กำหนดจะเป็นเจ้าภาพหลักกัณฑ์ที่ 5 คือ “กัณฑ์ชูชก” และวัดธัมมธโรจะเป็นเจ้าภาพหลักกัณฑ์ที่ 10 คือ กัณฑ์ “สักกบรรพ”

นายวัฒนา วรรณเสวก เจ้าภาพกฐินปีนี้กล่าวว่า “ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อสมัยขอให้เป็นเจ้าภาพกฐินปีนี้ก็รับมา บอกกับท่านว่าจะทำเต็มความสามารถ แต่จะได้เท่าไหร่นั้นไม่ทราบแล้วแต่เพื่อนสนิทมิตรสหาย ญาติโยมทางวัดจะร่วมทำบุญด้วย กรรมการวัดให้ไปเซ็นรับเงินรายได้ยอดรวมหลังหักค่าใช้จ่ายได้ $32,000 ก็ดีใจมาก นี่เป็นครั้งแรกที่เป็นเจ้าภาพ ซึ่งตอนแรกคิดว่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว แต่ได้รับความเมตตาจากทุกๆท่าน เห็นจะไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วละครับ ถ้ามีโอกาสเพราะเราต้องเติมบุญไปเรื่อยๆ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมทำบุญ ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลท่านและครอบครัวขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต คิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการ”

 

comments powered by Disqus