Home > News > TAS > เอกอัครราชทูตเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ นครโฮบาร์ต ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เอกอัครราชทูตเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ นครโฮบาร์ต ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Thursday, Aug 7, 2014

นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ นครโฮบาร์ต ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

@@@@ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นายอภิรัตน์ อจลบุญ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครโฮบาร์ต และนางสาววีนัส อัศวภูมิ เลขานุการโท เข้าร่วมในงานเลี้ยงรับรองอาหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลไทย ณ นครโฮบาร์ต (Thai Kitchen to the World ปีที่ 2) จัดโดยสถาบันการอาหารของ Guilford Young College มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและสถานกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ ณ นครโฮบาร์ต ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2557 ณ นครโฮบาร์ต รัฐแทสเมเนีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในมิติครัวไทยสู่ครัวโลกโดยเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานร่วมกับ Mr. Jeremy Rockliff, Deputy Premier และ Mrs Bobby Court, the Principal of Guilford Young College มีแขกผู้มีเกียรติของรัฐแทสเมเนีย นักการเมือง กงสุลกิตติมศักดิ์ของประเทศต่างๆ ในรัฐแทสเมเนียให้ความสนใจเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองกันอย่างคับคั่ง โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน งานเทศกาลไทย ณ นครโฮบาร์ต ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันออสเตรเลีย-ไทย (Australia-Thailand Institute - ATI) บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท Tangola (Melbourne) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

 

@@@@ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นายอภิรัตน์ อจลบุญ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครโฮบาร์ต นางสาววีนัส อัศวภูมิ เลขานุการโท และ ดร. โสภา โคล ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา The Thai Language School of melbourne Inc เข้าร่วมการประชุมเพื่อส่งเสริมหลักสูตรภาษาไทย Year 11/12 ในรัฐแทสเมเนีย ที่ Guilford Young College นครโฮบาร์ต โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ Mrs. Bobby Court ผู้อำนวยการสถาบันGuilford Young College, Mr. Reg Allen, Chair, and CEO of the Tasmanian Qualifications Authority (TQA) และผู้แทนชุมชนไทยและ Friends of Thailand Mr. Adam Croser, Mrs. Ratchanee Chainuwong และ Mrs. Parichard Keogh โดยได้สรุปในเบื้องต้นว่า ดร. โสภา โคล และรัฐแทสเมเนียจะศึกษาความเป็นไปได้ในการผลักดันหลักสูตรควบคู่ไปกับการเปิดหลักสูตรดังกล่าวในรัฐวิกตอเรีย โดยจะมีการประชุมติดตามผลและศึกษาลู่ทางอีกครั้งหลังจากการเยือนรัฐวิกตอเรียอย่างเป็นทางการของเอกอัครราชทูตฯ ในเดือนสิงหาคม 2557

 

@@@@ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นายอภิรัตน์ อจลบุญ กงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ ณ นครโฮบาร์ต และนางสาววีนัส อัศวภูมิ เลขานุการโท ได้พบหารือโต๊ะกลมกับผู้แทน University of Tasmania ได้แก่ ได้แก่ Professor Susan Dodds - Dean, Faculty of Arts, Dr. Barbara Hartley - Discipline Director of Asian Languages and Studies, Faculty of Arts, Dr. Kaz Ross - Coordinator, School of Asian Languages and Studies, Faculty of Arts, Dr. Nick Cooling - Director of Electives & Internationalisation, School of Medicine, Faculty of Health, Dr. Nick Tarulevicz -Senior Lecturer in Asian Studies, Faculty of Arts และตัวแทนนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ที่ University of Tasmania เพื่อสร้างเครือข่าย Friends of Thailand หารือเรื่องความเป็นไปได้ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนบุคคลากร ความรู้ วัฒนธรรมระหว่าง University of Tasmania กับประเทศไทย โดย University of Tasmania ให้ความสนใจงานเทศกาลไทย ณ นครโฮบาร์ต (Thai kitchen to the world) เป็นอย่างมาก ต้องการให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการในปี 2558 และมีความประสงค์ที่จะเห็นการแลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรมและความร่วมมือเกิดขึ้นในทุกระดับตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเยาวชนในรัฐแทสเมเนีย

 

@@@@ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นายอภิรัตน์ อจลบุญ กงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ ณ นครโฮบาร์ต และนางสาววีนัส อัศวภูมิ เลขานุการโท พบปะตัวแทนชุมชนไทยในรัฐแทสเมเนีย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน และชี้แจงเกี่ยวกับเหตุผลและแผนการดำเนินงานของ คสช. ให้ชุมชนไทนได้รับทราบ และแจ้งให้ชุมชนไทยทราบว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ และชุมชนไทยในรัฐแทสเมเนีย

comments powered by Disqus