Home > News > VIC > สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยในเมืองหลักสำคัญทั่วออสเตรเลีย 5 เมือง

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยในเมืองหลักสำคัญทั่วออสเตรเลีย 5 เมือง

Sunday, Apr 28, 2013

ปัจจุบัน รวมมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยในเมืองหลักสำคัญทั่วออสเตรเลีย 5 เมือง ได้แก่ นครบริสเบน (รัฐควีนส์แลนด์) นครเมลเบิร์น (รัฐวิกตอเรีย) นครแอดิเลด (รัฐเซาท์ออสเตรเลีย) นครโฮบาร์ต (รัฐแทสมาเนีย) และล่าสุดคือ นครเพิร์ท (รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย)รัฐบาลไทยแต่งตั้ง กงสุล (กิตติมศักดิ์) หรือ กงสุลใหญ่(กิตติมศักดิ์)

@@@@ในประเทศออสเตรเลีย มีที่ซิดนีย์เพียงเมืองเดียวที่รัฐบาลไทยส่งข้าราชการจากกระทรวงการต่างประเทศมาเป็น “กงสุลใหญ่” เพราะเหตุว่าซิดนีย์เป็นเมืองหรือนครที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียและมีประชากรที่เป็นคนไทยอาศัยอยู่รวมหลายหมื่นคน ปัจจุบัน รวมมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยในเมืองหลักสำคัญทั่วออสเตรเลีย 5 เมือง ได้แก่  นครบริสเบน (รัฐควีนส์แลนด์) นครเมลเบิร์น (รัฐวิกตอเรีย) นครแอดิเลด (รัฐเซาท์ออสเตรเลีย) นครโฮบาร์ต (รัฐแทสมาเนีย) และล่าสุดคือ นครเพิร์ท (รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย)รัฐบาลไทยแต่งตั้ง กงสุล (กิตติมศักดิ์) หรือ กงสุลใหญ่(กิตติมศักดิ์) ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานกงสุล เช่น การออกวีซ่า การแปลเอกสารต่าง ๆ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย และเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยในการติดต่อกับรัฐบาลระดับรัฐ  สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ไม่มีอำนาจและหน้าที่ในการออกเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่นหนังสือเดินทาง การต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น สำหรับกรุงแคนเบอร์ราซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูต จึงไม่จำเป็นต้องมีสถานกงสุล แต่มีข้าราชการคนหนึ่งทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานกงสุลต่าง ๆ ในประเทศออสเตรเลีย รัฐบาลแต่งตั้งให้ชาวออสเตรเลียดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่(กิตติมศักดิ์) ประจำนครเมลเบิร์น นครเบริสเบน นครแอดิเลด และล่าสุดเพิ่งแต่งตั้งกงสุล(กิตติมศักดิ์)ที่นครเพิร์ธ   ส่วนที่นครโฮบาร์ต เมืองหลวงของรัฐทัสเมเนียนั้น รัฐบาลไทยแต่งตั้งให้คนไทยคนหนึ่งเป็นกงสุล(กิตติมศักดิ์)เมื่อหลายปีมาแล้ว และท่านเพิ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้เลื่อนตำแหน่งเป็น “กงสุลใหญ่(กิตติมศักดิ์)”เมื่อปีที่แล้ว ท่านผู้นั้นคือ นายอภิรัตน์ อจลบุญ ซึ่งมาศึกษาต่อและตั้งรกรากใหม่อยู่ในรัฐทัสเมเนียมานานประมาณ 40 ปีแล้ว คนไทยในออสเตรเลียหลายคนเข้าใจกันว่า ตำแหน่งกงสุล(กิตติมศักดิ์) หรือกงสุลใหญ่(กิตติมศักดิ์) นั้นมีไว้สำหรับคนที่ไม่ใช่เชื้อชาติไทยเท่านั้น จึงเป็นความเข้าใจอย่างผิดๆ กงสุล(กิตติมศักดิ์) หรือกงสุลใหญ่(กิตติมศักดิ์) ไม่มีเงินเดือนประจำ เบี้ยเลี้ยง หรือค่าตอบแทนใด ๆ จากรัฐบาลไทย แต่สามารถใช้เงินที่เรียกเก็บเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากผู้มาติดต่อขอรับบริการ เช่น ค่าวีซ่า ค่าแปลและรับรองเอกสาร เป็นต้น  ยังแอบหวังลึกๆว่าจะมีกงสุล(กิตติมศักดิ์)เชื้อชาติไทย ที่มีคุณสมบัติดีดีและแบ็คกราวน์เยี่ยมเพิ่มขึ้นอีกสักคนในโอกาสอันใกล้นี้ ขอเพียงแต่คนไทยมีความสามัคคี ร่วมมือกันและยอมรับซึ่งกันและกัน นิทานเรื่องกบเลือกนายก็คงจะเป็นแค่นิทาน

 

comments powered by Disqus