Home > WOW Activity > Wow IT

Wow IT

WOW IT กับ DJ Billy

ไอทีเพื่อชีวิตและธุรกิจ การดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันหนีไม่พ้นไอที ทุกคนต้องพบเจอ ต้องใช้ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนเลย เล่นมือถือ เล่นเน็ต เล่นคอมพิวเตอร์ ขับรถ ซื้อของ เข้าเว็ป กดเงินที่ตู้เอทีเอ็ม ก่อนจะเข้านอนก็ยังต้องมาฟังพวกเราที่ WOW กันอีก ไม่ว่าท่านจะฟังจากเว็ป หรือดาน์โหลดโปรแกรมของเราลงในมือถือ ช่วง WOW IT เราจะทำให้คนที่ไม่เคยติด ไม่เคยสนใจเอาไอทีมาใช้ ได้มีความเข้าใจและเกิดปิ๊งได้ไอเดีย แล้วใช้มันในการดำเนินชีวิตหรือเอาไปใช้ในธุรกิจมากขึ้น ชีวิตดีขึ้นสะดวกขึ้น เชื่อเราเถอะ